top of page

Eduskuntavaalit 2023

Alhaalla on joitakin teemoja jonka erityisesti haluan nostaa esille vaalikampanjassani.

Chef och arbetare

Talous

Kestävä talouspolitiikka on asia jonka eteen haluan tehdä työtä. Jatkuva lainanotto ei ole kestävää, me ja tulevat sukupolvet tulevat maksamaan siitä kovant hinnan.

Ymmärrän toki senkin että joissakin vaiheessa on pakko, esim. äärimmäistilanteissa kuten pandemia tai sota. Tämä käyrä on kuitenkin saatava kääntymään jotta velkaanutminen saadaan vähenemään. 

Työllisyyden nostaminen on myös tärkeää ja opiskeljat olisi saatava entistä nopeammin työmarkkinoille. On myös tarjottavat mahdollisuutta tehdä enemmän töitä opiskelun ohessa. Myöskin eläkeläisille jotka haluavat on tarjottava mahdollisuus tehdä töitä ilman negatiivista vaikutusta etuuksiin. 

Haluan tehdä töitä sen eteen että työn verotusta alennetaan, pitää kannustaa työntekoon, sen pitää myös olla kannattavaa työntekijälle.

Haluan myös helpottaa ulkomaalaisten opiskelijoiden mahdollisuuksia jäädä Suomeen saatuaan opiskelutodistuksensa. Aivan liian moni lähtee takaisin kotimaahansa saatuaan tutkinnon suoritettua täällä Suomessa, meidän on helpottava byrokratia jotta saadaan heidät työllistymään täällä meillä.

Sosiaali- ja terveys

Toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut on myös asia jonka koen äärimmäisen tärkeiksi. Meidän on saatava tämä ala houkuttelevammaksi jotta saadaan lisää työntekijöitä. Asiakkaat ja potilaat kärsivät kun alalla ei ole tarpeeksi työntekijöitä, sen lisäksi tarvitaan näiden kohdalla lisää opiskelupaikkoja. Ei ole myöskään potilasturvallista että hoitajia on aivan liian vähän verrattuna potilasmääriin.

Sote-uudistuksen astuttua voimaa tämän vuoden alusta on entistä tärkeämpää että tukea ja seurata että osoitetaan riittävät määrärahat palveluiden turvaamiseksi. 

Patient med hälsovårdare
bottom of page