top of page
Ekblom-Sebastian-3.jpg

Mitä minä haluan?

Alhaalla asioita jonka olen nostanut esille, joita koen erityisen tärkeiksi tulevaa eduskuntakautta ajatellen.

Minä haluan...

 • että työllisyysastetta nostetaan ensi hallituskaudella vähintään 80 prosenttiin

 • parantaa osatyökykyisten mahdollisuuksia pysyä työelämässä ja palata takaisin työelämään

 • laskea työn ja eläkkeiden verotusta

 • että ikäihmisillä ja jatkuvan hoidon tarpeessa oleville luodaan järjestelmä jossa heillä on mahdollisuus omalääkäriin

 • tuoda mielenterveyshuoltoon enemmän matalan kynnyksen vastaanottoja, myös chat-palveluiden muodossa

 • lisätä sosiaali- ja terveysalan houkuttelevuutta ja opiskelupaikkojen määrää

 • turvata pienten sairaaloiden olemassaolon, myös oikeuden suorittaa normaaleja päiväkirurgisia operaatioita ja ylläpitää yleistä ympärivuorokautista päivystystä

 • että Suomi on aktiivinen ja rakentava toimija Natossa

 • että maaseudulla ja saaristossa on mahdollista rakentaa, asua ja työskennellä ilman ylimääräistä byrokratiaa

 • vahvistaa tuottajien roolia elintarvikeketjusta ja varmistaa siten kotimainen elintarviketuotanto

 • turvata julkiset palvelut molemmilla kotimaisilla kielillä

bottom of page