top of page
hålla händer

Aluevaalit 2022

Alhaalla poimintoja asioista jotka koen tärkeänä. 

Läkare och patient
Läkare och patient

Hoito ja hoiva

Oikeus toimivaan hoitoon ja hoivaan ei saa olla riippuvainen siitä missä asuu. 
Jokainen ihmishenki on yhtä tärkeä ja apua on saatava kohtuullisessa ajassa asuinpaikasta tai tuloista riippumatta.

Ennaltaehkäisevään hoitoon ja kuntoutukseen on jatkossa panostettava entistä enemmän, pitkällä tähtäimellä tämä vähentää kustannuksia.

Erikoissairaanhoito

Myös Itä-Uudellamaalla on jatkossa oltava lähisairaalaa missä on ympärivuorokauden päivystys. Pienempiä leikkauksia on myös jatkossa pystyttävä hoitamaan Porvoon sairaalassa. Sairaalan toimintaa on kehitettävä, jotta se myös olisi houkuteltava työpaikka.

On turvattava myös ambulanssiverkostoa niin että jokainen saa tarvittaessa ambulanssin kohtuullisessa ajassa myös vaikka asuu maalla. 

sjukhus
sjukhus

Vammaispalvelut

Toimivat vammaispalvelut on taattava myös jatkossa vaikka hallinto muuttuu ja siirtyy hyvinvointialueelle.

Ihminen on aina oltava keskiössä. Jokaisella on oikeus toteuttaa itseään ja siihen on annettava riittävästi tukea. Heillä joilla on vamma, on saatava terapia tai kuntoutusta heidän omiin tarpeidensa mukaan. On myös otettava asiakkaan omat mieltymykset huomioon. Turha byrokratia on poistettava.

Pelastustoimi

Toimiva pelastustoimi on ihmisen turvallisuuden tunteelle ratkaisvassa asemassa. Siksi meidän on tehtävä töitä sen eteen että meillä myös jatkossa on toimiva pelastustoimi, riippumatta siitä asutko kaupungissa, maalla tai saaristossa. VPKn toiminta on tuettava entistä enemmän jotta voidaan turvata toimiva pelastustoimi myös haja-asutusalueella.

Firehouse Gear
bottom of page